Bijles

In de zomervakantieweken worden er ook bijlessen gegeven. Ten behoeve van herexamens, hertoetsen, scriptiebegeleiding of voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.
Remedial Teachinglessen worden eveneens in de zomervakantieweken gegeven.

  

Achterstand wegwerken

Bijlessen helpen een kind de achterstand in een bepaald vak weg te werken of extra uitleg te krijgen over bepaalde onderwerpen van een vak die  een kind na klassikale behandeling nog niet begrijpt.

 

Intake en analyse vooraf

Mondium geeft bijles in alle vakken van het VMBO, HAVO en VWO. In een intakegesprek wordt geanalyseerd in welke mate achterstand weg te werken is en of er extra begeleiding nodig is op lees- en leerstrategie. 

 

Optimaal resultaat                                         

Bijles duurt 1 uur. Het kind boekt het beste resultaat bij minimaal 1 keer per week bijles.