Remedial Teaching

In de zomervakantie-weken worden er ook RT-lessen gegeven. 
 

Remedial Teaching
Leerlingen op de basisschool moeten soms bij taal en/of rekenen meer ondersteuning krijgen dan alleen met bijles. Soms moet de basiskennis nogmaals of extra worden aangebracht omdat dit onvoldoende bij het kind is ontwikkeld. In dat geval ga je ‘opnieuw leren’ wat niet genoeg geleerd is om in taal en/of rekenen vooruit te komen. Dit heet Remedial Teaching.

Hiervoor is een andere kennis en vaardigheid vereist dan bij het geven van bijlessen. Dit wordt dan ook door een Remedial Teacher gegeven.

Bij Mondium vinden deze lessen plaats na schooltijd, tussen 14.00 en 18.00 uur. Bij Remedial Teaching wordt nauw samengewerkt met de school van het kind.