Pubercoach

 

De Pubercoach luistert en adviseert

Steeds meer pubers hebben behoefte aan het kunnen bespreken van hun vragen en onzekerheden met iemand die niet tot hun gezin of peergroup/vriendengroep behoort. Vragen en onzekerheden waarmee je niet direct naar de psycholoog hoeft te gaan, want je hebt immers geen stoornis, depressie of anderszins. Of waarvoor je je huisarts consulteert, want je bent immers niet ziek. Maar wel vragen en onzekerheden in je puberleven die te maken hebben met het schoolleven, met leren, met de verhouding met je ouders, met keuzes die je moet maken binnen je vriendengroep, met spanningen die je ervaart vanwege vervelende omstandigheden waar je als leerling van een middelbare school en als lid van een gezin in terecht kan komen. Zo’n neutrale vertrouwensfiguur is de Pubercoach.

 

De adviseur op afroep
Als een puber eenmaal in gesprek is gegaan met de Pubercoach, dan vinden er gesprekken plaats op afroep naar behoefte van de puber. De Pubercoach is vertrouwenspersoon voor de puber en uitgewisselde informatie is dan ook alleen beschikbaar voor ouders indien de puber daar toestemming voor geeft. Op die manier kan er ook bij eventuele gezinsspanningen worden opgetreden als gesprekspartner tussen ouders en puber indien dat oplossend werkt om bepaalde spanningen of misverstanden in de gezinssituatie weg te nemen.

De kosten
De Pubercoach werkt per uur en declareert bij de ouders van de puber. De pubercoach gaat dan ook aan het werk zodra ouders en puber samen een overeenkomst hebben getekend voor de levering van coaching op afroep.