Werkwijze

 

Intakegesprek

In het intakegesprek verkent de GZ- psycholoog of de psychiater met de psycholoog met u de klacht. Samen met u onderzoeken wij wat er aan de hand is (diagnose), wat er aan gedaan kan worden (behandeldoelen en duur) en op welke manier er behandeling plaatsvindt.  Vervolgens stellen wij vast in welk zorgzwaarteproduct uw klacht valt. 
De afdeling Volwassenen en de Jeugdafdeling hebben beiden een eigen psychiater.


Behandelplan

Na de intake stellen wij een behandelplan op met daarin opgenomen: behandeldoelen, frequentie, duur en de wederzijdse verwachtingen. Na goedkeuring door u gaan wij over tot behandeling.

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar (bij volwassenen) of van de gemeente (bij jeugdigen)  in aanmerking te komen, heeft u alleen een verwijsbrief van de huisarts (of specialist of jeugdarts) nodig. Bij jongeren voldoet ook een verwijzing van het Sociaal Team.


Dossierbeheer

Van elke cliënt leggen wij een dossier aan. Hierin worden uw persoonlijke gegevens vermeld en de vorderingen van de behandeling bijgehouden. U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. Na afsluiting van de behandeling zijn wij verplicht het dossier 15 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Wij werken met een elektronisch dossier.

Terugvalpreventieplan
Aan het eind van de behandeling wordt samen met de behandelaar een terugvalpreventieplan opgesteld. Hierin beschrijven cliënt en behandelaar waaraan cliënt moet blijven werken om terugval in oude patronen te voorkomen.
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Terugval-preventie-plan-Mondium-1.pdf


Meten van behandeleffecten
Aan het begin, in het midden en aan het eind van de behandeling vraagt de behandelaar aan de cliënt om een zogenaamde ROMmeting (via een beveiligde internetportal) in te vullen. Dit zijn korte vragenlijsten die een beeld geven over het klachtenpatroon, over het welbevinden van de cliënt, over de relatie met de psycholoog en de helderheid van de behandeldoelen. In de tweede en in de laatste meting wordt ook in beeld gebracht wat het effect van de behandeling is. Geanonimiseerde gegevens van ROMmetingen worden aangeleverd aan de SBG. Hiermee wordt een landelijk beeld verkregen van de behandeleffecten in de  GGZ en van Mondium in het bijzonder.

Meten van cliëntervaringen
Voor Mondium is het van belang om feedback te ontvangen van cliënten, zodat wij onze dienstverlening voortdurend kunnen verbeteren en optimaliseren. Daartoe meten wij drie maal per jaar via een digitale vragenlijst (CQ-indexvragenlijst) de tevredenheid van onze cliënten over de behandeling die zij hebben ontvangen. 
Over 2019 heeft Mondium van de cliënten een 8,2 gekregen op de CQindex.

 

CQI

2018

2019

Rapportcijfer                     (0-10)

8,2

8,2

Bejegening                         ( 0-5 )

4,7

4,7

Samen beslissen               ( 0-5 )

3,7

3,9

Uitvoering behandeling  ( 0-5 )

4,3

4,3

 

In 2019 hebben wij ingezet op een verbetering van het overleg met cliënten over hun behandeling. Het behandelplan wordt in overleg met cliënt vastgesteld. Wij zijn blij dat wij dit terugzien in de beoordeling. Ook dit jaar blijven wij onze missie nastreven: dichtbij, lage drempel, hulpvraag cliënt centraal.


Eindrapportage aan verwijzer

Na afronding van de behandeling vragen wij uw toestemming om de resultaten van de behandeling naar de verwijzer te rapporteren. Dit gebeurt in de vorm van een eindverslag met de diagnose, de behaalde doelen en de kernpunten van de terugvalpreventie, dat wordt verzonden via de beveiligde Zorgmail.