Studentbegeleiding

 

Online studiebegeleiding

Mondium biedt studenten van het MBO, HBO of Universiteit de mogelijkheid tot online studiebegeleiding.

 

Hulp bij planning en overzicht studie                                        
Veel studenten hebben vragen over planning en overzicht of concentratievermogen. Zij hebben het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vaak probleemloos doorlopen, maar ervaren in het zelfstandig studeren een gemis aan lees- en studiestrategieën.

 

Kritisch tegenlezer werkstukken, scripties
Sommige studenten hebben behoefte aan reflectie op werkstukken, essays of scripties. Mondium functioneert als kritisch tegenlezer. In een intakegesprek wordt frequentie en werkwijze vastgesteld. Mondium werkt met een combinatie van gesprekken, emailuitwisseling en vaste Skypemomenten.