Home

NB. Praktijkbezoek met Corona-maatregelen:  
Januari 2021
– Mondium blijft open. Wij ontvangen onze cliënten op de praktijk. Kinderen tot 13 jaar kunnen allemaal terecht. Cliënten boven de 12 jaar worden voor een deel gevraagd de afspraak via beeldbellen te doen.  Bij praktijkbezoek wordt iedereen verzocht precies op het afgesproken tijdstip te komen en bij binnenkomst eerst de handen te desinfecteren

– In de praktijkruimte is het dragen van een mondkapje verplicht. In de wachtkamer liggen mondkapjes klaar. Alleen in de spreekkamer kunnen de mondkapjes af en houden we afstand.
– Binnen de praktijk in Beesd is een 1-richtingsroute aangebracht waardoor u binnenkomt aan de gebruikelijke kant van het gebouw en vervolgens aan de andere kant via de nieuwe uitgang weer naar buiten gaat. Binnen de praktijk hanteren wij alle hygiëne maatregelen zoals door regering en RIVM voorgeschreven.
– Het is voor ons belangrijk dat u bij klachten die op Corona kunnen wijzen, thuis blijft. Ook als u getest gaat worden of nog geen uitslag heeft ontvangen. Heeft u een afspraak op de praktijk, meldt dan uw klachten zo snel mogelijk. Dan kan de afspraak met behulp van beeldbellen of telefoon toch worden uitgevoerd.
– Ouders van kinderen worden verzocht om hun kind op het afgesproken tijdstip tot de deur te begeleiden en zo mogelijk niet mee naar binnen te gaan.
– Bij de volwassenen zal regelmatig een combinatie worden ingezet van praktijkbezoek en telefoon- of beeldbel-afspraak. Uw behandelaar zal dit telkens duidelijk met u afspreken. Wij danken iedereen alvast voor een welwillende medewerking.

Vestiging Leerdam:  sinds 1 juli is onze 2e vestiging op de Pfinztalstraat 16 in Leerdam geopend. Daarmee is er nu 2 keer zoveel ruimte om jeugdigen en volwassenen te onderzoeken en te behandelen binnen Basis en Specialistische GGZ. 

Psychologiepraktijk voor Jeugdzorg, Basis GGZ en Specialistische GGZ

Mondium beschikt over langdurige ervaring in psychologische diagnostiek, behandeling en advies bij kinderen/jeugd, volwassenen en ouderen. Voor individuele vraagstukken maar ook voor EMDR kan men bij Mondium terecht. De praktijk is het gehele jaar open. Ten behoeve van Jeugdzorg komen kinderen/jongeren uit alle gemeenten in de regio Rivierenland en de gemeente VijfHeerenlanden. Ook volwassen cliënten komen uit deze regio’s maar eveneens van daarbuiten. ‘Uitstekend behandelen van GGZ hulpvragen’ is ons motto.
Naast Basis GGZ levert Mondium bv ook Specialistische GGZ. (zie voor details per verzekeraar onder de knop ‘Contracten met zorgverzekeraars’). Mondium bv heeft vanuit de WTZi de erkenning verkregen als Instelling voor medisch specialistische zorg, de S-GGZ. 
NB.  De eerder gemelde aanmeldstop is opgeheven. Door personele uitbreiding kunnen wij ook nieuwe aanmeldingen in de Specialistische GGZ weer een plaats geven. Bij de Basis GGZ en de Jeugdzorg is er altijd op korte termijn plaats.  


Wachttijd: Er is op dit moment voor volwassenen een wachttijd van 8 (Basiszorg) a 12 (SGGZ) weken voor intake en  behandeling. Bij de jeugdafdeling is de wachttijd tot de intake 6 weken. Na de intake is er geen behandelwachttijd. Mondium is ook in de zomerperiode continu geopend, maar in augustus is de wachttijd bij de jeugd iets langer door vakanties van medewerkers. In 2021 treden er enkele extra psychologen in dienst, waardoor de wachttijden bekort kunnen worden.


Diëtist: onze dienstverlening is uitgebreid door middel van Laura van der Meijden, zelfstandig gevestigd diëtist. Zij werkt binnen Mondium Beesd onder de bedrijfsnaam Dieetplaneet.nl Laura werkt voor de cliënten van Mondium nauw samen met de afdeling psychologie, en ze werkt ook als zelfstandig diëtist. Afspraken met Laura kunnen via Mondium en via Dieetplaneet worden gemaakt op de maandagen in Beesd.


Inloopspreekuur: in Beesd is er iedere vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur een inloopspreekuur.  Aanmelding voor individuele intakegesprekken kan uiteraard altijd via website/email of telefoon.


Openingstijden: Wij zijn geen kantoor maar zorgverleners. Daarom is de psychologiepraktijk dagelijks geopend van 8.30 tot 18.00 uur. Ook op donderdagavond worden er afspraken gemaakt voor de afdeling volwassenen.


Vacatures:  Mondium blijft groeien. Daarom is er een vacature voor een GZ-psycholoog / NVO-Generalist / Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut. Tevens zoeken wij een Psycholoog voor de afdeling Jeugd. Zie verder onder de tab ‘Over Mondium’ bij ‘Vacatures‘.


Verzekeraars: bij de volwassenenzorg hebben we met alle verzekeraars contracten voor de Basis GGZ. Voor de Specialistische GGZ hebben we niet met alle verzekeraars een contract. In dat geval leveren we zogenaamde ‘ongecontracteerde’ zorg. Zie onder tab ‘Psychologiepraktijk’ de subknop ‘Contracten met verzekeraars‘. 


Routebeschrijving: onder de knop ‘Over Mondium’ vindt u routebeschrijvingen naar onze locaties. Evenals informatie over de teamleden en het laatste nieuws over onze ontwikkelingen. 


Privacystatement: In het kader van de AVG heeft Mondium een verklaring Gegevensbescherming opgesteld. Deze verklaring staat vermeld onder de subknop ‘Gegevensbescherming‘. De voorwaarden van de AVG zijn per 25 mei 2018 verplicht.