Home

Psychologiepraktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ

Mondium beschikt over langdurige ervaring in psychologische diagnostiek, behandeling en advies bij kinderen/jeugd, volwassenen en ouderen. Voor individuele vraagstukken maar ook voor relatietherapie, EMDR en Cogmed training kan men bij Mondium terecht. De psychologiepraktijk is het gehele jaar open. Kinderen/jongeren komen uit de gemeenten in Rivierenland en Zuid-Holland Zuid en de nieuwe gemeente VijfHeerenlanden. Ook volwassen cliënten komen uit deze regio’s maar eveneens van daarbuiten.
Sinds 1 juli 2019 levert Mondium bv ook Specialistische GGZ. Per die datum is een psychiater bij ons in dienst getreden. Tevens heeft Mondium bv de erkenning verkregen als Instelling voor medisch specialistische zorg, de SGGZ.

Wachttijd: Er is géén wachtlijst maar er is op dit moment wel een wachttijd van 6 a 8 weken voor intake en behandeling voor volwassenen. Bij de jeugdafdeling is de wachttijd tot de intake 3 tot 5 weken. Mondium is in de zomerperiode continu geopend, maar in augustus is de wachttijd bij de jeugd iets langer door vakanties van medewerkers.

Diëtist: onze dienstverlening is uitgebreid door middel van Laura van der Meijden, zelfstandig gevestigd diëtist. Zij werkt binnen Mondium onder de bedrijfsnaam Dieetplaneet.nl Laura werkt voor de cliënten van Mondium nauw samen met de afdeling psychologie, en ze werkt ook als zelfstandig diëtist. Afspraken met Laura kunnen via Mondium en via Dieetplaneet worden gemaakt op de maandagen.


Bijlessen: de activiteiten ‘Huiswerkbegeleiding’,  ‘Bijles’ en ‘Remedial Teaching’ zijn per 1 juli 2019 beëindigd. 

Inloopspreekuur: in Beesd is er iedere vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur een inloopspreekuur.  Aanmelding voor individuele intakegesprekken kan uiteraard altijd via website/email of telefoon.

Openingstijden: Wij zijn geen kantoor maar zorgverleners. Daarom is de psychologiepraktijk dagelijks geopend van 8.30 tot 18.00 uur. Ook op donderdagavond worden er afspraken gemaakt voor de afdeling volwassenen.


Vacatures:  wegens uitbreiding is er een vacature voor een GZ-psycholoog, of Klinisch Psycholoog, of Psychotherapeut. Tevens zoeken wij voor 2020 een Psychiatrisch Verpleegkundige. Zie verder onder de tab ‘Over Mondium’ bij ‘Vacatures’.

Privacystatement: In het kader van de AVG heeft Mondium een verklaring Gegevensbescherming opgesteld. Deze verklaring staat vermeld onder de subknop ‘Gegevensbescherming’. De voorwaarden van de AVG zijn per 25 mei 2018 verplicht.