Home

NB. de Corona-maatregelen:  ondanks de Coronabeperkingen werken onze behandelaren gewoon door. Alle cliënten worden volgens de agenda-afspraken op afstand bediend door middel van telefoon en  beeldbellen. Iedereen wordt voortdurend over afspraken en wijzigingen geïnformeerd. Wij blijven onze zorg leveren zoveel als dat mogelijk is. Alle behandelaren werken van huis uit. Het kantoor en de telefoon zijn normaal bezet. Mondium blijft ook voor iedereen die niet naar de praktijk komt, dagelijks bereikbaar.

Nieuwe planning praktijkbezoek vanaf juni:
– Vanaf 1 juni gaan wij stap voor stap onze cliënten weer gedeeltelijk uitnodigen op de praktijk. Daarbij wordt iedereen verzocht precies op het afgesproken tijdstip te komen en bij binnenkomst eerst de handen te desinfecteren. 
– Binnen de praktijk is een 1-richtingsroute aangebracht waardoor u binnenkomt aan de gebruikelijke kant van het gebouw en vervolgens aan de andere kant via de nieuwe uitgang weer naar buiten gaat. Binnen de praktijk hanteren wij alle hygiëne maatregelen zoals door regering en RIVM voorgeschreven.
– Het is voor ons bijzonder belangrijk dat u bij klachten die op Corona kunnen wijzen, thuis blijft. Heeft u een afspraak op de praktijk, meldt u deze klachten dan zo snel mogelijk, dan kan de afspraak met behulp van beeldbellen waarschijnlijk toch worden uitgevoerd.
– Ouders van kinderen worden verzocht om hun kind op het afgesproken tijdstip tot de deur te begeleiden en zo mogelijk niet mee naar binnen te gaan.
– De komende maanden gaan wij het cliëntenverkeer in de praktijk voorzichtig opbouwen. Daarom zal er voor veel cliënten een combinatie worden ingezet van praktijkbezoek en beeldbel-afspraken. Uw behandelaar zal dit telkens duidelijk met u afspreken. Wij danken iedereen alvast voor een welwillende medewerking.

Nieuwe vestiging:  op 1 juli openen wij onze 2e vestiging op de Pfinztalstraat 16 in Leerdam. Daarmee krijgen wij 2 keer zoveel ruimte om jeugdigen en volwassenen te onderzoeken en te behandelen binnen Basis en Specialistische GGZ. 

Psychologiepraktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ

Mondium beschikt over langdurige ervaring in psychologische diagnostiek, behandeling en advies bij kinderen/jeugd, volwassenen en ouderen. Voor individuele vraagstukken maar ook voor EMDR en Cogmed training kan men bij Mondium terecht. De praktijk is het gehele jaar open. Kinderen/jongeren komen uit alle gemeenten in de regio Rivierenland en de gemeente VijfHeerenlanden. Ook volwassen cliënten komen uit deze regio’s maar eveneens van (ver) daarbuiten. ‘Uitstekend behandelen van GGZ hulpvragen’ is ons motto.
Naast Basis GGZ levert Mondium bv ook Specialistische GGZ. (zie voor details per verzekeraar onder de knop ‘Contracten met zorgverzekeraars’). In juli 2019 is een psychiater bij ons in vaste dienst getreden. Mondium bv heeft vanuit de WTZi de erkenning verkregen als Instelling voor medisch specialistische zorg, de SGGZ. Op 1 juli 2020 openen wij een 2e vestiging in Leerdam.


Wachttijd: Er is op dit moment een wachttijd van 8 a 10 weken voor intake en  behandeling voor volwassenen. Bij de jeugdafdeling is de wachttijd tot de intake 4 weken. Na de intake is er geen behandelwachttijd. Mondium is ook in de zomerperiode continu geopend, maar in augustus is de wachttijd bij de jeugd iets langer door vakanties van medewerkers.


Diëtist: onze dienstverlening is uitgebreid door middel van Laura van der Meijden, zelfstandig gevestigd diëtist. Zij werkt binnen Mondium onder de bedrijfsnaam Dieetplaneet.nl Laura werkt voor de cliënten van Mondium nauw samen met de afdeling psychologie, en ze werkt ook als zelfstandig diëtist. Afspraken met Laura kunnen via Mondium en via Dieetplaneet worden gemaakt op de maandagen.


Inloopspreekuur: in Beesd is er iedere vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur een inloopspreekuur.  Aanmelding voor individuele intakegesprekken kan uiteraard altijd via website/email of telefoon.


Openingstijden: Wij zijn geen kantoor maar zorgverleners. Daarom is de psychologiepraktijk dagelijks geopend van 8.30 tot 18.00 uur. Ook op donderdagavond worden er afspraken gemaakt voor de afdeling volwassenen.


Vacatures:  we gaan verder uitbreiden met een 2e vestiging in Leerdam per 1 juli 2020. Daarom is er een vacature voor een GZ-psycholoog / Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut. Tevens zoeken wij een ervaren Psychiatrisch Verpleegkundige en enkele Psychologen voor de afdeling Volwassenen. Zie verder onder de tab ‘Over Mondium’ bij ‘Vacatures’.


Privacystatement: In het kader van de AVG heeft Mondium een verklaring Gegevensbescherming opgesteld. Deze verklaring staat vermeld onder de subknop ‘Gegevensbescherming’. De voorwaarden van de AVG zijn per 25 mei 2018 verplicht.