Home

Mondium:  een interdisciplinaire praktijk ‘om de hoek’ 

Zaterdag 25 maart:  Open Huis vanwege het 3-jarig bestaan van Mondium en de nieuwe uitbreiding
 

Psychologie praktijk:  Mondium beschikt over een langdurige ervaring in psychologische diagnostiek, hulpverlening, behandeling en advies bij kinderen, volwassenen en ouderen. Voor individuele vraagstukken maar ook voor relatietherapie, EMDR en Cogmed training kan men bij Mondium terecht. Er is géén wachtlijst of wachttijd.

(In verband met verdere uitbreiding is er een vacature GZ-psycholoog voor de afdeling volwassenen.) 
 

Huiswerkbegeleiding:  Mondium schept voor kinderen en jongeren een huiselijke omgeving waarin wederzijds vertrouwen de basis vormt. Mondium beseft dat kinderen en jongeren van nu, in deze snelle informatie-wereld, met andere problemen in aanraking komen die het leren en de sociale omgang soms bemoeilijken. Mondium analyseert vraagstellingen vanuit een interdisciplinair blikveld en begeleidt op basis van de driehoek ouder- kind en school. Bijles en RT zijn individueel en afgestemd op de behoeften van de leerling.


Inloopspreekuur: in Beesd is er iedere vrijdagmiddag van 13 tot 14 uur een inloopspreekuur voor de psychologiepraktijk en ook voor de praktijk huiswerkbegeleiding/bijlessen. 
Aanmelding voor individuele intakegesprekken kan uiteraard altijd via website/email of telefoon.