Home

NB.  Praktijkbezoek met Corona-maatregelen:  

>  Bij praktijkbezoek wordt iedereen verzocht precies op het afgesproken tijdstip te komen en bij binnenkomst eerst de handen te desinfecteren

>  We begroeten u op afstand, we geven geen hand en blijven de 1,5 meter afstandsregel hanteren.
>  Binnen de praktijk in Beesd is een 1-richtingsroute aangebracht waardoor u binnenkomt aan de gebruikelijke kant van het gebouw en vervolgens aan de andere kant via de nieuwe uitgang weer naar buiten gaat. Binnen de praktijk hanteren wij alle hygiëne maatregelen zoals door de rijksoverheid en RIVM voorgeschreven.
>  Het is voor ons belangrijk dat u bij klachten die op Corona kunnen wijzen, thuis blijft. Ook als u getest gaat worden of nog geen uitslag heeft ontvangen. Heeft u een afspraak op de praktijk, meldt dan uw klachten zo snel mogelijk. Dan wordt de afspraak met behulp van beeldbellen of telefoon toch uitgevoerd. Ook om andere redenen kunt u van een geplande afspraak een beeldbel-afspraak maken.

Vestigingen:  Beesd, Veerweg 3a.  En Leerdam, Pfinztalstraat 16. 

Psychologiepraktijk voor Jeugdzorg, Basis GGZ en Specialistische GGZ

Mondium beschikt over langdurige ervaring in psychologische diagnostiek, behandeling en advies bij kinderen/jeugd, volwassenen en ouderen. Voor individuele vraagstukken maar ook voor EMDR kan men bij Mondium terecht. De praktijk is het gehele jaar open. Ten behoeve van Jeugdzorg komen kinderen/jongeren uit alle gemeenten in de regio Rivierenland en de gemeente VijfHeerenlanden. Ook volwassen cliënten komen uit deze regio’s maar eveneens van ver daarbuiten. ‘Uitstekend behandelen van GGZ hulpvragen’ is ons motto.
Naast Basis GGZ levert Mondium bv ook Specialistische GGZ. (zie voor details per verzekeraar onder de knop ‘Contracten met zorgverzekeraars’). Mondium bv heeft de WTZi-erkenning als Instelling voor medisch specialistische zorg, de S-GGZ. 
 

Wachttijd: Er is op dit moment voor volwassenen een wachttijd van 5 (Basiszorg) a 12 (S-GGZ) weken voor intake en  behandeling. Bij de jeugdafdeling is de wachttijd tot de intake ongeveer 10 weken. Na de intake is er geen behandelwachttijd. Mondium is ook in de zomerperiode continu geopend, maar in augustus is de wachttijd bij de jeugd iets langer door vakanties van medewerkers. 


Diëtist: onze dienstverlening is uitgebreid door middel van Laura van der Meijden, zelfstandig gevestigd diëtist. Zij werkt binnen Mondium Beesd onder de bedrijfsnaam Dieetplaneet.nl Laura werkt voor de cliënten van Mondium nauw samen met de afdeling psychologie, en ze werkt ook als zelfstandig diëtist. Afspraken met Laura kunnen via Mondium en via Dieetplaneet worden gemaakt op de maandagen in Beesd.


Inloopspreekuur: in Beesd is er iedere vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur een inloopspreekuur.  Aanmelding voor intake/behandeling kan altijd via website/email of telefoon.


Openingstijden: Wij zijn geen kantoor maar zorgverleners. Daarom is de psychologiepraktijk dagelijks geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Ook op donderdagavond worden er afspraken gemaakt voor de afdeling volwassenen.


Vacatures:  Mondium blijft groeien. Daarom is er een vacature voor een Planner (Secretariaat) en voor een ervaren Psychiatrisch Verpleegkundige voor de afdeling Volwassenen. En een vacature Basisarts. Zie verder onder de tab ‘Over Mondium’ bij ‘Vacatures‘.


Verzekeraars: bij de volwassenenzorg hebben we met alle verzekeraars contracten voor de Basis GGZ. Voor de Specialistische GGZ hebben we niet met alle verzekeraars een contract. In dat geval leveren we zogenaamde ‘ongecontracteerde’ zorg. Zie onder tab ‘Psychologiepraktijk’ de subknop ‘Contracten met verzekeraars‘. 


Routebeschrijving: onder de knop ‘Over Mondium’ vindt u routebeschrijvingen naar onze locaties. Evenals informatie over de teamleden en het laatste nieuws over onze ontwikkelingen. 


Privacystatement: In het kader van de AVG heeft Mondium een verklaring Gegevensbescherming opgesteld. Deze verklaring staat vermeld onder de subknop ‘Gegevensbescherming‘. De voorwaarden van de AVG zijn per 25 mei 2018 verplicht.