Home

Mondium:  een interdisciplinaire praktijk ‘om de hoek’ 

Psychologie praktijk voor basis GGZ:  Mondium beschikt over langdurige ervaring in psychologische diagnostiek, hulpverlening, behandeling en advies bij kinderen/jeugd, volwassenen en ouderen. Voor individuele vraagstukken maar ook voor relatietherapie, EMDR en Cogmed training kan men bij Mondium terecht.
De psychologiepraktijk is het gehele jaar open. Kinderen/jongeren komen uit Rivierenland en gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Ook volwassen cliënten komen uit deze regio’s maar eveneens van daarbuiten.

Wachttijd: Er is géén wachtlijst en er is een wachttijd van slechts enkele weken voor intake en behandeling.
Ons motto:  “U belt of mailt om geholpen te worden; dat doen wij dan ook”. 
( NB.  Mondium is dit jaar wegens Kerst en Nieuwjaar gesloten van 24 december tot 2 januari. Daardoor is de wachttijd in december ruim een week langer dan gebruikelijk. )

Diëtist: onze dienstverlening is uitgebreid door middel van Laura van der Meijden, zelfstandig gevestigd diëtist.
Zij werkt binnen Mondium onder de bedrijfsnaam
Dieetplaneet.nl Laura werkt voor de cliënten van Mondium nauw samen met de afdeling psychologie, en ze werkt ook als zelfstandig diëtist. Afspraken met Laura kunnen via Mondium worden gemaakt op de woensdagen.
 

Remedial Teaching: basisschoolkinderen die problemen ervaren met lezen of rekenen kunnen ’s middags terecht voor gespecialiseerde Remedial Teaching.

Bijlessen zijn individueel en worden in veel vakken gegeven op middagen.

 

Inloopspreekuur: in Beesd is er iedere vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur een inloopspreekuur.  Aanmelding voor individuele intakegesprekken kan uiteraard altijd via website/email of telefoon.

Vacatures:
Wegens groei en uitbreiding zoeken wij een (GZ-)psycholoog/behandelaar voor de afdeling volwassenen. En een Psychiater, KP’er of Psychotherapeut om de afdeling Gespecialiseerde GGZ mee vorm te geven. 
Daarnaast  bieden we tevens ruimte aan een Logopedist die zich zelfstandig wil vestigen, om dit specialisme in de praktijk van Mondium te komen  beoefenen.

Openingstijden: 
Wij zijn geen kantoor maar zorgverleners. Daarom is de psychologiepraktijk dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Ook op donderdagavond en zaterdagmorgen worden er afspraken voor de afdeling volwassenen gemaakt.  

Privacystatement:
In het kader van de AVG heeft Mondium een verklaring Gegevensbescherming opgesteld. Deze verklaring staat vermeld onder de subknop ‘Gegevensbescherming’. De voorwaarden van de AVG zijn per 25 mei 2018 verplicht.