Contracten

Mondium heeft contracten ggz met:

Zorgverzekeraars:
–  Zilveren Kruis / Achmea
–  CZ
–  Menzis
–  VGZ
–  DSW
–  VZR
–  IptiQ (Caresq)
….. en alle zorgverzekeraars/merken die onder genoemde koepelorganisaties vallen.


Mondium heeft voor de Basis GGZ leveringscontracten met alle zorgverzekeraars. De facturen hiervoor gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  
Voor de Specialistische GGZ werken wij nog zonder contracten met zorgverzekeraars (“ongecontracteerde zorg”). Dat wil zeggen dat de cliënt de factuur ontvangt en binnen 10 dagen doorstuurt naar de verzekeraar. Pas na ontvangst van het (lagere) declaratiebedrag van de verzekeraar, betaalt de cliënt dit binnen 10 dagen aan Mondium. Wij vragen géén bijbetaling van prijsverschillen.
In geval van een situatie met schuldhulpverlening / schuldsanering kunnen wij geen specialistische zorg bieden.
Uitzondering:  alleen met Zilveren Kruis/Achmea (en de merken die daar onder vallen) is voor 2020 een contract afgesloten om ook Specialistische GGZ gecontracteerd te leveren. Deze verzekerden ontvangen dus geen factuur van ons.

 

Voor de Jeugd Basis GGZ heeft Mondium raamovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe (voorheen Geldermalsen, Lingewaal en 
    Neerijnen)
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal
Onder het contract met regio Lekstroom valt o.a.: 
–  VijfHeerenLanden (voorheen Leerdam, Zederik, Vianen)
Onder het contract met SO Jeugd Zuid-Holland Zuid vallen o.a.:
–  Gorinchem
–  Giessenlanden
–  Molenwaard
–  en zo verder…