Contracten

 

 

Mondium heeft contracten ggz met:

 

 

Zorgverzekeraars:
–  Zilveren Kruis / Achmea
–  CZ
–  Menzis
–  VGZ
–  DSW
–  VZR
–  ASR (Ditzo, De Amersfoortse)
–  Caresq (Iptiq, Promovendum, enz.)
….. en alle zorgverzekeraars/merken die onder genoemde koepelorganisaties vallen.

 

 

Mondium heeft voor de Basis GGZ leveringscontracten met alle zorgverzekeraars. De facturen hiervoor gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  
Voor de Specialistische GGZ werken wij in 2020 nog (met 2 uitzonderingen) zonder contracten met zorgverzekeraars (“ongecontracteerde zorg”). Dat wil zeggen dat de cliënt de factuur ontvangt en binnen 10 dagen doorstuurt naar de verzekeraar. Na ontvangst van het (lagere) declaratiebedrag van de verzekeraar, betaalt de cliënt dit binnen 10 dagen aan Mondium, binnen een betalingstermijn van 5 weken na factuur. Als de cliënt van de verzekeraar een bedrag ontvangt dat lager is dan 85% van het factuurbedrag/de NZA normprijs, dan vragen wij van de cliënt een bijbetaling tot 85% van die prijs. 
In dat kader doen wij de aanbeveling om te zorgen voor een restitutiepolis i.p.v. een naturapolis. 
In geval van een situatie met schuldhulpverlening / schuldsanering kunnen wij geen ongecontracteerde specialistische zorg bieden.
Uitzondering :  alleen met Zilveren Kruis/Achmea (en de merken die daar onder vallen) en met DSW is voor 2020 èn voor 2021 een contract afgesloten om ook Specialistische GGZ gecontracteerd te leveren. Deze verzekerden ontvangen dus geen factuur van ons. De verzekeraar vergoedt direct aan Mondium.

Voor 2021 worden momenteel met meerdere verzekeraars contracten afgesloten voor de Specialistische GGZ. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

 

 

 

 

Voor de Jeugd Basis GGZ heeft Mondium raamovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe (voorheen Geldermalsen, Lingewaal en 
    Neerijnen)
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal
Onder het contract met regio Lekstroom valt o.a.: 
–  VijfHeerenLanden (voorheen Leerdam, Zederik, Vianen)
Onder het contract met SO Jeugd Zuid-Holland Zuid valt o.a.:
–  Gorinchem
Het jaarbudget dat wij toegekend krijgen van Zuid Holland Zuid is echter van dien aard, dat dit in januari al verbruikt is. Het is aan te bevelen om hulpvragen via de gemeente te laten ondersteunen.