Contracten

 

 

Mondium heeft contracten ggz met:

 

Zorgverzekeraars:
–  Zilveren Kruis/Achmea* (en onderlabels zoals Friesland, Interpolis, FBTO). NB3. Per april is er een patiëntenstop.
–  Coöperatie VGZ* (en onderlabels zoals Univé, IZA)   NB4. Per april is er een patiëntenstop.
–  ASR (waaronder Ditzo)
–  DSW * (waaronder Stad Holland) NB2. per april is er een patiëntenstop.
–  Caresq (Eucare, Aevitae)
–  Zorg en Zekerheid
–  CZ * (en onderlabels zoals NN, OHRA). NB1. Voor heel 2022 is er een patiëntenstop.
–  ONVZ (waaronder VvAA)

–  ENO (waaronder Salland)
–  Menzis* (en onderlabels zoals Anderzorg, Hema). NB5. Voor de Basiszorg is er bij Menzis een patiëntenstop.
….. en alle andere merken die onder genoemde koepelorganisaties vallen.

( CZ * : zie punt NB1 onderaan)
( DSW*: zie punt NB2 onderaan)

 

Mondium heeft voor de Basis GGZ leveringscontracten met alle alle zorgverzekeraars. De facturen hiervoor gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  

Voor de Specialistische GGZ werken wij in 2022 binnen een contract met Zilveren Kruis/Achmea*,  VGZ*,  ASR,  DSW*,   Zorg en Zekerheid,  CZ *  en de merken die vallen onder Caresq.

Bij de overige 3 verzekeraars (Menzis, ONVZ, ENO) werken we in 2022 in de Specialistische GGZ zonder contract (“ongecontracteerde zorg”). Dat wil zeggen dat de cliënt in dat geval maandelijks de factuur ontvangt en binnen 1 week  doorstuurt naar de verzekeraar. Na ontvangst van het vergoedingsbedrag van de verzekeraar, betaalt de cliënt dit binnen 1 week aan Mondium, binnen een betalingstermijn van 1 maand na factuur. Als de cliënt van de verzekeraar een bedrag ontvangt dat lager is dan het factuurbedrag/de NZA normprijs, dan vragen wij van de cliënt een bijbetaling tot 100% van die prijs. 
In dat kader doen wij de aanbeveling om te zorgen voor een restitutiepolis i.p.v. een naturapolis. 
In geval van een situatie met schuldhulpverlening / schuldsanering kunnen wij geen ongecontracteerde specialistische zorg bieden.

Verzekerden bij  Zilveren Kruis/Achmea* (en de merken die daar onder vallen),  VGZ*,  ASR,  DSW*,  Zorg en Zekerheid,   CZ * en  Caresq, ontvangen voor de Specialistische GGZ dus géén factuur van ons. Deze verzekeraars vergoeden direct aan Mondium.

Verzekerden bij ONVZ,  ENO  en  Menzis (en al hun onderlabels) ontvangen voor de Specialistische GGZ iedere maand een factuur die ze naar hun verzekeraar doorsturen. De cliënt ontvangt van de zorgverzekeraar een lager bedrag terug. De cliënt moet vervolgens aan Mondium het volledige factuurbedrag betalen. 

NB1.  Voor verzekerden bij  CZ (en de onderlabels) is er in 2022 een algehele patiëntenstop. Het jaarbudget dat CZ ter beschikking stelt is te klein om nieuwe patiënten in behandeling te kunnen nemen. Neemt u contact op met het Zorgkantoor van CZ (OHRA, Delta Lloyd) om te vernemen waar u wel terecht kan voor vergoede GGZ behandeling. CZ heeft een budgetverhoging geweigerd.
NB2. Voor verzekerden van DSW is er per april een patiëntenstop. Het budgetplafond 2022 is bereikt. Neemt u contact op met het Zorgkantoor van DSW om te vernemen waar u wel terecht kan voor vergoede GGZ behandeling. DSW heeft een budgetverhoging geweigerd.
NB3. Ook voor alle labels van Achmea/Zilveren Kruis is er per april een patiëntenstop wegens het bereiken van het budgetplafond.
NB4. Ook voor alle labels van VGZ is er per april een patiëntenstop wegens het bereiken van het budgetplafond.
NB5. Voor de verzekerden van Menzis is er per april een patiëntenstop voor alleen de Basiszorg.

Voor de Jeugd Basis en Specialistische GGZ heeft Mondium leveringsovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe 
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal
En met de gemeenten van de regio Lekstroom
–  VijfHeerenLanden
–  Lopik
–  IJsselstein
–  Nieuwegein
–  Houten

Met SO Jeugd Zuid-Holland Zuid is voor 2022 géén contract afgesloten. Hieronder valt o.a.:
–  Gorinchem
Het is aan te bevelen om hulpvragen via de gemeente te laten ondersteunen.