Contracten

 

 

Mondium heeft contracten ggz met:

 

 

Zorgverzekeraars:
–  Zilveren Kruis / Achmea
–  CZ
–  Menzis
–  VGZ
–  DSW
–  VZR
–  IptiQ (Caresq)
….. en alle zorgverzekeraars/merken die onder genoemde koepelorganisaties vallen.

 

 

Mondium heeft voor de Basis GGZ leveringscontracten met alle zorgverzekeraars. De facturen hiervoor gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  
Voor de Specialistische GGZ werken wij nog zonder contracten met zorgverzekeraars (“ongecontracteerde zorg”). Dat wil zeggen dat de cliënt de factuur ontvangt en binnen 10 dagen doorstuurt naar de verzekeraar. Pas na ontvangst van het (lagere) declaratiebedrag van de verzekeraar, betaalt de cliënt dit binnen 10 dagen aan Mondium. Wij vragen géén bijbetaling van prijsverschillen.
In geval van een situatie met schuldhulpverlening / schuldsanering kunnen wij geen specialistische zorg bieden.
Uitzondering 1:  alleen met Zilveren Kruis/Achmea (en de merken die daar onder vallen) is voor 2020 een contract afgesloten om ook Specialistische GGZ gecontracteerd te leveren. Deze verzekerden ontvangen dus geen factuur van ons.
Uitzondering 2: wij leveren géén Specialistische GGZ aan cliënten die verzekerd zijn bij ASR/de Amersfoortse/Ditzo. Deze verzekeraar vraagt privacy gevoelige gegevens van cliënten op die vallen onder de wetgeving van de AVG, om aan de hand daarvan een machtiging voor een specialistisch traject af te kunnen geven. Wij kunnen vanuit privacy bescherming van onze cliënten daar niet aan meewerken. 

 

 

 

 

 

Voor de Jeugd Basis GGZ heeft Mondium raamovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe (voorheen Geldermalsen, Lingewaal en 
    Neerijnen)
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal
Onder het contract met regio Lekstroom valt o.a.: 
–  VijfHeerenLanden (voorheen Leerdam, Zederik, Vianen)
Onder het contract met SO Jeugd Zuid-Holland Zuid valt o.a.:
–  Gorinchem
Het jaarbudget dat wij toegekend krijgen van Zuid Holland Zuid is echter van dien aard, dat dit in januari al verbruikt is. Het is aan te bevelen om hulpvragen via de gemeente te laten ondersteunen.