Contracten

 

 

Mondium heeft contracten ggz met:

 

Zorgverzekeraars:
–  Zilveren Kruis / Achmea
–  CZ
–  Menzis
–  VGZ
–  DSW
–  ONVZ
–  Caresq (Iptiq, Promovendum, enz.)
–  Zorg en Zekerheid
….. en alle zorgverzekeraars/merken die onder genoemde koepelorganisaties vallen.

 

Mondium heeft voor de Basis GGZ leveringscontracten met alle bijna alle zorgverzekeraars* (zie onderaan). De facturen hiervoor gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  

Voor de Specialistische GGZ werken wij in 2021 binnen een contract met Zilveren Kruis / Achmea,  DSW,  ONVZ en de merken die vallen onder Caresq.

Bij de overige verzekeraars werken we in 2021 in de Specialistische GGZ nog zonder contract (“ongecontracteerde zorg”). Dat wil zeggen dat de cliënt in dat geval de factuur ontvangt en binnen 1 week  doorstuurt naar de verzekeraar. Na ontvangst van het vergoedingsbedrag van de verzekeraar, betaalt de cliënt dit binnen 1 week aan Mondium, binnen een betalingstermijn van 1 maand na factuur. Als de cliënt van de verzekeraar een bedrag ontvangt dat lager is dan 85% van het factuurbedrag/de NZA normprijs, dan vragen wij van de cliënt een bijbetaling tot 85% van die prijs. 
In dat kader doen wij de aanbeveling om te zorgen voor een restitutiepolis i.p.v. een naturapolis. 
In geval van een situatie met schuldhulpverlening / schuldsanering kunnen wij geen ongecontracteerde specialistische zorg bieden.

Verzekerden bij  Zilveren Kruis/Achmea (en de merken die daar onder vallen),  DSW,  ONVZ en  Caresq, ontvangen voor de Specialistische GGZ dus géén factuur van ons. Deze verzekeraars vergoeden direct aan Mondium.

Met ASR/Amersfoortse/Ditzo hebben wij geen contract afgesloten. Verzekerden van deze verzekeraar verwijzen wij naar andere zorgverleners. Ook verzekerden bij Sallant en bij Zorg en Zekerheid (voor S-GGZ) worden naar andere zorgverleners verwezen. Deze verzekeraars leggen door hun voorwaarden een te groot beslag op onze administratie.
 

Voor de Jeugd Basis en Specialistische GGZ heeft Mondium leveringsovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe 
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal
En met de gemeenten van de regio Lekstroom
–  VijfHeerenLanden
–  Lopik
–  IJsselstein
–  Nieuwegein
–  Houten

Met SO Jeugd Zuid-Holland Zuid is voor 2021 géén contract afgesloten. Hieronder valt o.a.:
–  Gorinchem
Het is aan te bevelen om hulpvragen via de gemeente te laten ondersteunen.