Contracten

 

 

Mondium heeft contracten ggz met:

 

Zorgverzekeraars 2024:

Met de volgende verzekeraars zijn contracten afgesloten voor het jaar 2024:
–  Zilveren Kruis/Achmea ***(dus ook Interpolis, Friesland, FBTO, enz.). Per 22/2 patiëntenstop Specialistische GGZ.
–  VGZ* (dus ook Univé, IZA, enz.)* — Per 1 januari Patiëntenstop Specialistisch GGZ.
–  CZ** (dus ook OHRA, Delta Lloyd)** 
–  Menzis  (dus ook Anderzorg, Hema)
–  ASR  (dus ook Ditzo)

–  DSW  (dus ook Stad Holland)

–  Eucare  (Caresq, Aevitae)

–  Zorg en Zekerheid

–  ONVZ (dus ook Jaaah, VvAA)

* Voor VGZ verzekerden is er per 1 januari 2024 een patiëntenstop voor nieuwe aanmeldingen Specialistische zorg. Het jaarbudget is al bereikt door de eerdere wachtlijst aanmeldingen. Er is nog wel ruimte voor aanmeldingen Basiszorg.
Er is extra budget aangevraagd.
** Voor CZ verzekerden met een verwijzing multidisciplinaire zorg (specialistische zorg) is er een lange wachttijd van minimaal 6 maanden. Van CZ mogen wij slechts 25% aanmeldingen specialistische zorg binnen laten voor behandeling.

*** Voor Zilveren Kruis/Achmea verzekerden Per 22/2 patiëntenstop nieuwe aanmeldingen Specialistische zorg.
Er is extra budget aangevraagd.
 

Géén contract 2024:

–  ENO
NB. Voor ENO verzekerden hebben we in 2024 een patiëntenstop. Deze verzekeraar is ‘ongecontracteerd’  en keert in dat geval een veel te lage en dus onacceptabele vergoeding uit.

 

Voor de Jeugdzorg Basis en Specialistische GGZ heeft Mondium leveringsovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe 
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal

En met de gemeenten van de regio Lekstroom
–  VijfHeerenLanden
–  Lopik
–  IJsselstein
–  Nieuwegein
–  Houten

En met de gemeenten Regio Bommelerwaard:

– Zaltbommel

– Maasdriel