Contracten

 

 

Mondium heeft contracten ggz met:

 

Zorgverzekeraars 2023:

Met de volgende verzekeraars zijn contracten afgesloten voor het jaar 2023:
–  Zilveren Kruis/Achmea (dus ook Interpolis, Friesland, FBTO, enz.)
–  VGZ (dus ook Univé, IZA, enz.)
–  CZ  (dus ook OHRA, Delta Lloyd)*
–  Menzis  (dus ook Anderzorg, Hema) **
–  ASR  (dus ook Ditzo)

–  DSW  (dus ook Stad Holland)

–  Eucare  (Caresq, Aevitae)

–  Zorg en Zekerheid

–  ONVZ (dus ook Jaaah, VvAA)

** Voor Menzis verzekerden is er per 18 januari 2023 een patiëntenstop voor nieuwe aanmeldingen voor de Specialistische zorg. Het jaarbudget is al bereikt door de eerdere wachtlijst aanmeldingen. Er is nog wel ruimte voor aanmeldingen Basiszorg.
* Voor CZ verzekerden is er per september 2023 een patiëntenstop voor verwijzingen Specialistische zorg. Er is wel ruimte voor aanmeldingen Basiszorg.
 

Géén contract 2023:

–  ENO
NB. Voor ENO verzekerden hebben we in 2023 een patiëntenstop. Deze verzekeraar is ‘ongecontracteerd’  en keert in dat geval een veel te lage en dus onacceptabele vergoeding uit.

 

Voor de Jeugdzorg Basis en Specialistische GGZ heeft Mondium leveringsovereenkomsten gesloten met de Rivierenland gemeenten:
–  Buren
–  Culemborg
–  West Betuwe 
–  Tiel
–  Neder-Betuwe
–  West Maas en Waal
(NB. sinds 1 juli 2023 kan er bij nieuwe aanmeldingen uit deze gemeenten géén psychiatrische, d.i. hoog-specialistische, hulp meer worden verleend wegens contractuele problemen met het regiokantoor).


En met de gemeenten van de regio Lekstroom
–  VijfHeerenLanden
–  Lopik
–  IJsselstein
–  Nieuwegein
–  Houten
(NB. bij deze gemeenten wordt uiteraard wel psychiatrische hulp verleend).

2024  Zorgverzekeraars 2024:

Met de volgende verzekeraars zijn contracten afgesloten voor het jaar 2024:
–  Zilveren Kruis/Achmea (dus ook Interpolis, Friesland, FBTO, enz.)
–  VGZ (dus ook Univé, IZA, enz.)
–  CZ  (dus ook OHRA, Delta Lloyd) — NB. beperkt
in aantal S-GGZ!
–  Menzis  (dus ook Anderzorg, Hema) — NB. beperkt budget!
–  ASR  (dus ook Ditzo)

–  DSW  (dus ook Stad Holland)

–  Eucare  (Caresq, Aevitae)

–  Zorg en Zekerheid

–  ONVZ (dus ook Jaaah, VvAA)