Regelingen

Procedure bij verhindering:

Geplande afspraken in de agenda’s zijn voor onze behandelaren een verplichting. Dit geldt ook voor onze cliënten.
Bij verhindering dient u uw afspraak tijdig, dat wil zeggen uiterlijk twee volledige werkdagen (48 uur) tevoren, af te zeggen. Als u bijvoorbeeld een afspraak heeft op donderdag om 11 uur en u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk dinsdag om 11 uur doorgeven. En als u een afspraak heeft op maandag om 15 uur, dan dient u uw verhindering uiterlijk op donderdag om 15 uur door te geven. Wij hebben dan de gelegenheid om een andere cliënt in te plannen op het vrijgekomen tijdstip. Als dit niet lukt dan ontstaat een gat van 1 of 1,5 uur in de agenda van de psycholoog.

U kunt uw afspraak annuleren door tijdig een mail te sturen naar volwassenenzorg@mondium.nl of naar jeugdzorg@mondium.nl , of telefonisch via 0345-683115.

Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt het No Show tarief van 60 euro in rekening gebracht. Als u zonder afmelding niet bent verschenen op een gemaakte afspraak, dan wordt ook het No Show tarief aan u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar!

Mocht u bijvoorbeeld door Corona-omstandigheden niet op de praktijk kunnen verschijnen, dan gaat de afspraak wel door met behulp van beeldbellen. Op deze manier is er geen oponthoud in de voortgang van de behandeling. Bovendien proberen we op deze wijze ervoor te zorgen, dat behandeltermijnen niet langer duren dan nodig is. Zodat cliënten van de wachtlijst niet nog langer op de start van hun behandeling hoeven te wachten. Daarom is de aanbeveling om verhinderingen tot een absoluut minimum te beperken. 


Hieronder vindt u snelkoppelingen naar:

 

1. Leveringsvoorwaarden Mondium;

 

 

 

2. Klachtenregeling;

 

 

 

3. Kwaliteitsstatuut;
4. Contracten met zorgverzekeraars