Vacatures

 

Wegens uitbreiding zijn er enkele parttime vacatures:
 

1. Orthopedagoog
Wij zijn op zoek naar een ervaren orthopedagoog die de expertise pedagogiek komt aanvullen, gericht op de kinder- en jeugdzorg. Ruime ervaring vereist in diagnostiseren en behandelen van een brede scope aan problematieken bij kinderen en pubers. Vervolgopleiding in en ervaring met ouder/gezinsbegeleiding is gewenst. Aanvullende opleidingen zoals Schematherapie zijn een aanbeveling. Mondium levert Basis GGZ maar de populatie K&J cliënten is divers, van 3 tot 18 jaar en niet zelden met complexere problematieken. Mede daardoor is er een nauwe samenwerking met Psychiatrie Rivierenland in Tiel en met de huisartsen in de regio. Mondium heeft contracten met alle verzekeraars en alle gemeenten in de regio’s Rivierenland en Zuid-Holland Zuid. En we beschikken over het Keurmerk voor de Basis GGZ.
Mondium bestaat uit een klein en gedreven team, waar warme gastvrijheid, samenwerken en onderlinge steunverlening normaal zijn. Geïnteresseerden in deze parttime functie worden verzocht te reageren naar Mondium, ter attentie van Cees Bakker. 

 
2. Klinisch Psycholoog of Psychiater
De problematieken/stoornissen die Mondium behandelt, verbreden zich steeds meer. Zodanig dat wij ons meer en meer bewegen in behandelwijzen die ook in de Gespecialiseerde zorg worden toegepast. Daarom zijn wij op zoek naar een Klinisch Psycholoog die met ons de uitdaging wil aangaan om van Mondium tevens een Gespecialiseerde GGZ instelling te maken. Vereiste uitgebreide kennis en ervaring op het betreffende gebied spreken uiteraard voor zich. Zie voor de overige informatie onder vacature 1. 

3. Bijlesdocent.
Er kan op flexibele urenbasis bijles worden gegeven op alle werkdagen tussen 14.00 en 21.00 uur. En ook op zaterdag vanaf 9.00 uur. Mogelijkheden van enkele uren tot enkele dagen. Voornamelijk in de vakken engels en wiskunde. Eventueel aangevuld met andere exacte vakken.
Doelgroep: leerlingen van middelbare scholen op de niveaus TL, Havo en VWO.
Vereiste achtergrond is tenminste VWO/HBO of WO. 
Bestemd voor studenten WO, afgestudeerden, maar ook ouderen met ervaring.  
Kenmerken: vakdeskundig, didactisch sterk, toegankelijk, communicatief, uitstekende omgang met pubers.
Geïnteresseerden in deze parttime functie worden verzocht te reageren naar Mondium, ter attentie van Cees Bakker.