Kwaliteit

Om de kwaliteit van instelling Mondium te waarborgen, dienen wij aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.

Het Kwaliteitsstatuut van Mondium is goedgekeurd:
Dit is het model kwaliteitsstatuut ggz. In dit model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het model kwaliteitsstatuut is zodanig opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg1. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de ggz en is daarmee een veldnorm. 

 

Kwaliteitsstatuut III Mondium BV
Kwaliteitsstatuut III Mondium BV

 

Professioneel Statuut
Professioneel Statuut