Klachtenregeling

Mondium is aangesloten bij P3NL voor een uniforme Klachten- en Geschillenregeling.
P3NL vertegenwoordigt ruim 36.000 zorgaanbieders: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Mondium is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en ook de leden van het NIP zijn aangesloten bij P3NL.
 

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut.
P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris.

Deze regeling houdt in het kort het volgende in:
>  De cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company. P3NL heeft een uniform klachten- en geschillenreglement opgesteld, dat de aangesloten zorgaanbieders op hun website kunnen opnemen.
>  De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
> Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag
>  De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Iedereen die zich aanmeldt gaat akkoord met de hiernaast vermelde voorwaarden.

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen over de klachten- en geschillenregeling op de website van P3NL.nl.

Reglement Geschillencommissie P3NL:
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Model-Klachten-en-geschillenreglement-versie-20012017-v0.5-1.pdf 

Algemene bepalingen P3NL:
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/reglement-Gc-Psychische-en-Pedagogische-Zorg-def-2.pdf

Klachtenfolder van Mondium / P3NL:
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Klachtenfolder_algemeen_comm_MT_231216_-1.pdf

Klachtenformulier in te vullen voor en op te sturen naar de klachtenfunctionaris van Klacht&Company:
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Klachtenformulier_P3NL.docx

Klachtenfunctionaris Mondium:  dhr. C.Bakker, c.bakker@mondium.nl 

 

Mondium is tevens aangesloten bij De Geschillencommissie
Website:    https://www.degeschillencommissie.nl 
De Geschillencommissie Zorg hanteert dezelfde werkwijze als P3NL.