Klachtenregeling

Klachtfunctionaris,  Klachtenregeling en Geschillenregeling 
 

Klachten- en Geschillenregeling:

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. U kunt dan mailen met Cees Bakker, c.bakker@mondium.nl, tel. 0651353856.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Het Klachtenloketzorg is verbonden aan de Geschillencommissie en daar kan de cliënt als eerste terecht voor overleg met een onafhankelijk klachtfunctionaris. www.klachtenloket-zorg.nl .


Mondium BV is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg voor een uniforme Klachten- en Geschillenregeling.

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut.

Deze regeling houdt in het kort het volgende in:
>  De eerste mogelijkheid is dat de cliënt bij de zorgaanbieder schriftelijk een klacht indient. De zorgaanbieder tracht met de cliënt tot een gesprek en zo mogelijk een behandeling van de klacht en een overeenstemming te komen.

> Indien bovenstaande niet mogelijk of niet gewenst is, kan cliënt gebruik maken van het Klachtformulier van de Geschillencommissie Zorg door een klacht over zijn zorgaanbieder in te dienen. De zorgaanbieder verwijst in zijn communicatie ten eerste naar het Klachtenloket Zorg (www.klachtenloket-zorg.nl), dat verbonden is aan De Geschillencommissie en waar gebruik kan worden gemaakt van een onafhankelijke externe Klachtfunctionaris.
> Deze klachtfunctionaris bespreekt de klacht met de cliënt en probeert eerst met cliënt samen in gesprek te gaan met de zorgaanbieder om op deze wijze tot oplossing en overeenstemming te komen. 
> Indien dit overleg niet tot bevredigend resultaat leidt, kan de cliënt een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie Zorg heeft het volgende website adres:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie
>  De klacht wordt door De Geschillencommissie zorg behandeld.
>  Na behandeling van de klacht, doet De Geschillencommissie een bindende uitspraak.


Klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/