Klachtenregeling

Klachtfunctionaris,  Geschillenregeling  en  Vertrouwenspersoon
 

Klachten- en Geschillenregeling:
Mondium BV is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg voor een uniforme Klachten- en Geschillenregeling.

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut.

Deze regeling houdt in het kort het volgende in:
>  De eerste mogelijkheid is dat de cliënt bij de zorgaanbieder schriftelijk een klacht indient. De zorgaanbieder tracht met de cliënt tot een gesprek en zo mogelijk een behandeling van de klacht en een overeenstemming te komen.

> Indien bovenstaande niet mogelijk of niet gewenst is, kan cliënt gebruik maken van het Klachtformulier van de Geschillencommissie Zorg door een klacht over zijn zorgaanbieder in te dienen. De zorgaanbieder verwijst in zijn communicatie ten eerste naar het Klachtenloket Zorg (www.klachtenloket-zorg.nl), dat verbonden is aan De Geschillencommissie en waar gebruik kan worden gemaakt van een onafhankelijke externe Klachtfunctionaris.
> Deze klachtfunctionaris bespreekt de klacht met de cliënt en probeert eerst met cliënt samen in gesprek te gaan met de zorgaanbieder om op deze wijze tot oplossing en overeenstemming te komen. 
> Indien dit overleg niet tot bevredigend resultaat leidt, kan de cliënt een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie Zorg heeft het volgende website adres:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie
>  De klacht wordt door De Geschillencommissie zorg behandeld.
>  Na behandeling van de klacht, doet De Geschillencommissie een bindende uitspraak.


Klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/

 

Vertrouwenspersoon:

Mevrouw Monique Potters, emailadres mpejpotters@gmail.com , is voor Mondium BV de Vertrouwenspersoon voor cliënten.

Zij is het aanspreekpunt voor cliënten die overwegen om een melding te maken van ongewenst gedrag of integriteitskwesties. Samen met de cliënt kan zij de routes bepalen om te kijken of de klacht intern kan worden afgehandeld of dat de klacht bij De Geschillencommissie wordt gedeponeerd. De Vertrouwenspersoon is neutraal en alle gesprekken worden volledig in vertouwelijkheid behandeld, tenzij er sprake is van een strafbaar feit. Monique Potters werkt volgens de richtlijnen van de LvVV.