Psychologiepraktijk

Wat bieden wij?

 

Psychologiepraktijk (Basis en Specialistische GGZ) dichtbij de klanten

Mondium is een Psychologiepraktijk en GGZ-Behandelcentrum. Wij werken lokaal (dichtbij de klanten) en in overleg met de huisartsen in de omgeving van Culemborg, Geldermalsen, Beesd, Leerdam, de hele regio Rivierenland en

Vijfheerenlanden plus omgeving. Er is een kinder & jeugdafdeling en een afdeling voor volwassenen.
Zowel in de Jeugdafdeling als in de afdeling Volwassenen wordt gewerkt binnen de Basis GGZ èn de Specialistische GGZ. Diagnostisch onderzoek vindt uitsluitend plaats in het kader van een behandelvraag.


Brede scope aan vraagstukken

U kunt bij ons terecht met vragen en problemen op het gebied van psychologisch welbevinden, leren en ontwikkelen, persoonlijkheid, sociaal functioneren, studie en werk. De vraagstukken die Mondium onderzoekt en behandelt bevatten vrijwel het hele spectrum van psychologische en psychiatrische problemen. Zowel bij kinderen, jeugd als bij volwassenen. Mondium beschikt over alle testmateriaal om onderzoek te kunnen doen bij kinderen èn volwassenen.

 

Probleemverkenning in rustige vertrouwde omgeving 

Een rustige en vertrouwde omgeving is een goede basis om tot een heldere probleemverkenning te komen. We nemen voor het intakegesprek geen toetsen of vragenlijsten af. U weet zelf het beste wat uw vraag is! Verder vinden we het belangrijk dat u zich snel thuisvoelt. Daarom zorgen we voor een prettige huiselijke omgeving in onze spreekkamers.

 

Meer dan 30 jaar ervaring

Jarenlange ervaring met kinderen en jeugdigen, jongvolwassenen, opvoeders en volwassenen in peergroup, gezin, studie of werk maakt het ons mogelijk om vraagstukken vanuit een breed spectrum te kunnen behandelen. Behandelingen worden altijd aangepast aan en afgestemd op de persoonlijke individuele behoeften en noodzaak. Uitstekend behandelen is de kern van ons werk.
 

Keuze in behandelmethoden

Mondium werkt klachtgericht. Dat betekent dat onze behandelaren gebruik maken van een breed scala aan behandeltechnieken. De cliënt gaat thuis aan het werk met vooraf afgesproken onderwerpen die online worden aangeboden en uitgewerkt. Wij maken hierbij gebruik van Telepsy (heet nu ‘Embloom’).

Onze behandelaren zijn goed opgeleid. Zij hebben allen een opleiding tot psycholoog of GZ-psycholoog. Naast hun academische scholing hebben zij allen een scholing in Cognitieve Gedragstherapie, EMDR gehad en zich verder gespecialiseerd in Schematherapie , Sandplaytherapie of Cogmed.

Daarnaast hebben wij een gecertificeerd hulpverlener van Brain Blocks in huis.


EMDR
EMDR therapie is een wetenschappelijk bewezen methode om traumatische gebeurtenissen mee te behandelen. Bijvoorbeeld bij een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Het is één van de meest effectieve behandelmethoden in de psychologenpraktijk. 


Groepsbehandelingen
Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om vanaf mei 2024 naast de individuele behandelingen ook groepsbehandeling te kunnen aanbieden. Binnenkort komt hier nadere informatie over. 

Contracten
Mondium heeft voor de Basis GGZ èn voor de Specialistische GGZ leveringscontracten met alle zorgverzekeraars (behalve met ENO). De facturen hiervoor gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Voor het leveren van GGZ Jeugdzorg (kinderen en pubers tot 18 jaar) heeft Mondium contracten met alle gemeenten in de regio Rivierenland, en met Vijfheerenlanden (regio Lekstroom) . Een verwijsbrief van de huisarts of het Sociaal Team is voldoende.
 

Kwaliteit
Wij zijn in 2016 geslaagd voor zowel het Keurmerk van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ, alsook voor het Kwaliteitsstatuut dat door de verzekeraars verplicht is gesteld. Het Keurmerk is in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  en ook in 2024  weer aan ons verleend. Mondium is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).


Opleider
Mondium leidt jaarlijks studenten op van de Universiteit Utrecht en Nijmegen. Er is een aanvraag ingediend om vanaf 2024 als opleidingsplaats GZ-psycholoog te kunnen functioneren.


Samenwerkingsovereenkomsten  
Mondium is lid van Psyzorg Rivierenland. Er is een directe samenwerking met Pro Persona en Psychiatrie Rivierenland in Tiel voor de Gespecialiseerde Zorg en een overeenkomst (ADHD en consultatie POHer) met de BV Chronische Zorg.
Verder is er een samenwerkingsverband met het PTO (Paramedisch Team Overleg) Beesd. 


Openingstijden: Psychologiepraktijk Mondium is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Mondium is het hele jaar open, ook in de zomervakantietijd en gedurende alle schoolvakanties.


Bereikbaarheid: Mondium is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag op het vaste nummer 0345-683115 van 8.30 tot 12.30 uur. En van 16.00 tot 17.00 uur. 
Buiten de openingstijden voor noodgevallen op het mobiele nummer 06-51353856.

Crisissituaties:
In geval van bijvoorbeeld psychische crisissituaties kunt u op weekdagen met Mondium bellen. Of u belt uw huisarts. Tijdens avonden en in het weekend belt u vervolgens met de Huisartsenpost in Tiel: 0900-7060504, of de Huisartsenpost in Gorinchem: (0183) 64 64 10. Inwoners van gemeenten in Rivierenland zijn aangewezen op de crisisdienst van Pro Persona in Tiel. Inwoners van Vijfheerenlanden op de crisisdienst van Altrecht in Utrecht. Of op de crisisdienst van Yulius in Dordrecht. 

 

Klachtenregeling:
Voor het behandelen van klachten over de organisatie of de behandeling, is Mondium aangesloten bij ‘Klachtenportaal Zorg’ (de externe klachtenfunctionaris) en bij ‘De Geschillencommissie’.
Tevens hebben we een overeenkomst met een Vertrouwenspersoon, mevrouw Monique Potters.

Zie hiervoor de subknop “Klachtenregeling”. 


Waardering door cliënten
Wij vragen alle cliënten naar hun bevindingen en waardering van de behandeling door Mondium (ROM-meting).
Zij hebben ook de mogelijkheid om een reactie op de subpagina ‘Cliënt Waarderingen’ te plaatsen. Hier wordt echter niet of nauwelijks gebruik van gemaakt.
De waardering voor onze werkwijze, behandeling en resultaten is tot nu toe Hoog (8,3 in de CQi meting). Het is ons streven deze waardering te blijven ontvangen door de beste kwaliteit te leveren.

Subknoppen: