Innovaties

Mondium staat nooit stil. Wij streven naar een voortdurend verbeteren van onze professionaliteit en de kwaliteit van onze behandelingen. Daartoe staan wij in contact met de dynamiek van de omgeving waarin onze psychologiepraktijk een rol speelt. Zo vinden wij het uitermate belangrijk om inhoudelijke contacten te onderhouden met verwijzers, opleidingsinstituten, sociaal teams en paramedici. Mondium is een lerende organisatie voor medewerkers die zich voortdurend professioneel scholen. Maar is tevens zelf lerend en kennis delend met de omgeving waarin de GGZ een essentiële rol speelt.

Enkele voorbeelden van samenwerking en kennisdeling:

 

  1. Klinische les verbetert het werken met sociaal teams
  2. Depressie behandeling in samenwerking met Fysiotherapeut
  3. Behandeling van cliënten met somatoforme problematiek
  4. Schematherapie in de BGGZ
  5. Cliënt beter af na schade

 

  1. Klinische les verbetert het werken met sociaal teams

In onze regio is afgelopen jaar een aantal klinische lessen gegeven aan de sociaal teams. Het sociaal team heeft voor aanmelding van een cliënt altijd contact met Mondium over de mogelijkheid van behandeling in de BGGZ. Uit deze contacten kwam naar voren dat er op een aantal gebieden te weinig kennis is om goed te kunnen adviseren en een goede triage toe te passen. De scholing heeft een tweetal middagen plaatsgevonden. Hierdoor constateren wij dat de aanmeldingen een gerichte vraagstelling hebben en dat sociaal teamleden meer betrokken zijn geraakt bij het behandelproces en het herstel van hun cliënten.
 

  1. Depressie behandeling

Cliënten met een depressie worden vaak naast de behandeling bij Mondium in de BGGZ naar hun fysiotherapeut gestuurd. Met de fysiotherapeut is overleg over de aandachtspunten van behandeling in de fysiotherapiepraktijk en bij Mondium. Het kan gaan over het activeren, het leren omgaan met fysieke spanning of het leren van een betere ademhalingstechniek bij hyperventilatie. De samenwerking is geëvalueerd en op basis van wederzijdse ervaring is dit nu een onderdeel van de depressiebehandeling dat regelmatig wordt ingezet.
 

  1. Behandeling van cliënten met somatoforme problematiek.

In onze praktijk melden zich regelmatig cliënten die lichamelijke problemen hebben en daardoor psychische hulpverlening vragen in de BGGZ.  In overleg met de fysiotherapeuten in de omgeving en de cliënt stellen wij een behandelplan op waarin zowel het aspect van vertrouwen in eigen lichaam en conditie als het vertrouwen in zichzelf en in de toekomst wordt opgenomen. Soms gaat het ook om mensen met een uitzicht op een beperkte levensduur.
Omdat bij deze processen het gevaar bestaat dat cliënt stagneert in zowel het mentale als fysieke proces, is het van het grootste belang dat psychologiepraktijk en fysiotherapie zich beiden bewust zijn van de wederkerige invloed van beide processen op herstel. Om die reden worden de vorderingen van deze specifieke groep cliënten zowel in de psychologiepraktijk als in de fysiotherapeutische praktijk door middel van een MDO besproken.
 

  1. Schematherapie en behandeling in de BGGZ.

Afgelopen jaar hebben wij geëxperimenteerd met het opnemen van de uitgangspunten van schematherapie in de behandeling van cliënten in de BGGZ. Wij zijn daar zeer positief over. De uitgangspunten van de schematherapie bieden een goede ondergrond voor cliënten om inzicht te verwerven in de oorzaken van depressie of angsten. Ook dit onderwerp wordt besproken in interne MDO’s in het kader van leerprocessen ter verbetering van de BGGZ aanpak.
 

  1. Cliënten beter af na opgelopen schade.

In toenemende mate krijgt Mondium vragen van schade-advocaten die contact met ons leggen om hun cliënten een korte behandeling EMDR te geven in de BGGZ. De resultaten zijn succesvol. Vaak gaat het om enkelvoudige trauma’s. Na behandeling kunnen deze cliënten hun procesgang beter hanteren en zijn minder gestresst.