Behandeling

Behandeling

Bij Mondium kunt u terecht voor diverse behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ.
De behandeling is afgestemd op uw klachten. Wij maken gebruik van efficiënte behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij effectief kunnen zijn. Tijdens de behandeling is er aandacht voor het steunende netwerk van de cliënt ( familie of vrienden) en het netwerk van hulpverlening ( huisarts, wijkteam, diëtiste, fysiotherapeut, ambulant begeleider, school of UWV, Bedrijfsarts, etc.), dat kan bijdragen aan het behalen van de behandeldoelen. Indien nodig worden leden van deze netwerken betrokken bij de behandeling in overleg met de cliënt.

Wanneer het nodig is om psychodiagnostisch onderzoek te doen om uw klachten nog beter te kunnen behandelen kan dit eveneens bij Mondium plaatsvinden. Wij kunnen de behandeling dan nog specifieker op uw klachten afstemmen.


Bij Mondium werken uitsluitend universitair opgeleide psychologen. Alle psychologen handelen conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De psychiaters zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Psychologen en psychiaters die BIG geregistreerd zijn, staan in het register van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 


Onze behandelingen zijn afgestemd op de kwaliteitsstandaarden van de GGZ.
 https://www.ggzstandaarden.nl/pagina/toelichting-ggz-standaarden 

 

Welke klachten bij kinderen kunnen wij behandelen?

Autisme, ADHD
Dyslexie, Dyscalculie, Concentratieproblemen,
Planning en structuur, Dwanghandelingen of gedachten
Bang, Boos, Moe, Angstig, Onzeker, Verdriet
Weinig vrienden, Gepest, Weinig weerbaar
Snel afgeleid, schoolproblemen
Nare herinnering of ervaring
Traumatische gebeurtenissen
 

Lees meer over dwang bij kinderen :
https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-cgt/patienteninformatie/dwang-bij-kinderen

 

Welke klachten bij studenten kunnen wij behandelen?

Concentratieproblemen
Gevoel van overbelasting,
Planning en structuurproblemen
AD(H)D, Autisme
Agressie en Emotieregulatie problemen
Assertiviteit, Negatief zelfbeeld
Relatieproblemen (als onderdeel van een stoornisbehandeling)
Slaapproblemen (als onderdeel van een stoornisbehandeling)
Traumatische gebeurtenissen
 

Lees meer over klachten en de behandeling:
https://nedkad.nl/voor-patienten-en-belangstellenden/

 

Welke klachten bij volwassenen kunnen wij behandelen?

ADHD, Concentratieproblemen en andere cognitieve stoornissen
Autismespectrumstoornissen
Obsessief compulsieve stoornis / dwangstoornis
Angststoornis en paniek
Assertiviteitsproblematiek en Negatief zelfbeeldd
Somberheid en depressie

Overbelasting en werkproblemen
Agressie en gedragsproblematiek
Persoonlijke problemen

Slaapproblemen (als onderdeel van een stoornisbehandeling)
Traumatische gebeurtenissen
Gevoelens van schuld en schaamte
Lichamelijke klachten
 

Lees meer over klachten en de behandeling:

https://www.thuisarts.nl
 

Welke behandelmethoden gebruikt Mondium?
Cognitieve gedragstherapie  
E-Health
EMDR

Schematherapie      

Brain Blocks
 
Uitgebreide informatie over behandelingen is te vinden op: 
https://www.cognitievegedragstherapie.nl/cognitieve-gedragstherapie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ehealth/ehealth-in-de-verschillende-zorgfases 
https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/ 
https://www.schematherapie.nl/schematherapie 

https://ccgt.nl/schematherapie.htm
https://brainblocks.com/

Vergoeding door zorgverzekeraar
Bovengenoemde klachten bij volwassenen worden door de zorgverzekeraar uitsluitend vergoed indien zij vallen binnen een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5 . Psychische klachten zijn niet altijd voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. (bijvoorbeeld relatieproblemen, slaapproblemen of burn-out). Bij sommige verzekeringen is vergoeding hiervoor wel mogelijk via de aanvullende polis. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. 


Waardering door cliënten
Zie daarvoor het CQi rapportcijfer onder ‘Werkwijze’, en de subknop ‘Cliënten Waardering’ en/of de Zorgkaart Nederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-mondium-beesd-3055289