Diagnostisch onderzoek


Tijdens het intakegesprek kan naar voren komen dat er onvoldoende informatie is om tot effectieve behandeling over te gaan. Hiervoor vindt dan diagnostisch onderzoek plaats.

 

Waaruit kan onderzoek bestaan

Onderzoek kan bestaan uit gesprekken, observatie, afname van testen en vragenlijsten, informatie inwinning bij derden (altijd na goedkeuring van de cliënt).

 

Onderzoeksverslag en vervolggesprek

Het onderzoek wordt afgesloten met een uitgebreid verslag en indien aanwezig voorzien van een DSM –V classificatie. In een vervolggesprek worden de resultaten van het onderzoek met u besproken en wordt advies gegeven over eventuele vervolgbehandeling of begeleiding.

 

Beperkte diagnose

Soms is een uitgebreidere anamnese of de afname van één of enkele vragenlijsten voldoende om de benodigde informatie aan te vullen zodat tot adequate behandeling kan worden overgegaan.

 

Uitgebreide diagnose

Soms is het nodig om uitgebreid onderzoek te doen om de oorzaak van een probleem vast te stellen. Dan wordt uitgebreid onderzoek afgenomen. Dit onderzoek vindt meestal plaats wanneer er mogelijk sprake is van een persoonlijkheidsproblematiek of een specifieke ontwikkelstoornis. Psychodiagnostisch onderzoek kan ook nodig zijn voor het aanvragen van een indicatie op het gebied van zorg, onderwijs en werk. 

 

Op eigen verzoek

Diagnostisch onderzoek kan ook plaatsvinden op eigen verzoek. Het onderzoek hoeft niet verbonden te zijn met behandeling. Te denken valt aan onderzoek bij leerproblemen (Dyslexie, Dyscalculie) of intelligentieonderzoek.

De kosten van particulier onderzoek zijn in het behandelplan opgenomen  Daardoor weet u vooraf wat de kosten van het onderzoek zijn en welk deel eventueel door de zorgverzekeraar kan worden vergoed.