Behandeling

 

Aandachtspunten bij behandeling
Tijdens de behandeling wordt door de behandelaar gewerkt met aandacht voor het steunende netwerk (bv.partner, ouder, kind, familie, vrienden) van cliënt en het netwerk van hulpverlening (bv. wijkteam, huisarts, wijkverpleging, specialist, GGGZ, diëtist, fysiotherapeut, ambulant begeleiders, scholen, UWV) die (kunnen) bijdragen aan het behalen van de behandeldoelen. Indien noodzakelijk worden leden van deze netwerken betrokken bij de behandeling in overleg met cliënt.  
Voor vrouwen met klachten verbonden aan overgewicht, heeft Mondium een speciaal traject ontwikkeld samen met de diëtiste, genaamd “Powervrouwen”. 
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Folder-Powervrouwen.pdf

Kinderen en jongeren

De behandeling bij kinderen en jongeren kan gericht zijn op:

Ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme)

Leer- en gedragsproblemen (ADD, Dyslexie, Dyscalculie, planning- en structuurproblemen)

Emotionele problemen (verlegenheid, (faal)angst, stemmingswisselingen)

Psychosociale problemen (weinig vrienden, weerbaarheid)
Versterken van structuur en het werkgeheugen (d.m.v. Cogmed training) 

 

Studenten

De behandeling van studenten kan gericht zijn op:

Problemen in de studie (als gevolg van ADHD, ADD, planning- en/of structuurproblemen)

Individuele problemen (angst, onzekerheid, depressie)

Persoonlijkheidsproblemen (Autisme, Borderline e.a.)

 

Volwassenen

De behandeling van volwassenen kan gericht zijn op:

Problemen in de werkomgeving (conflicten, burn-out en stress)

Relatieproblemen (met partner of familie)

Opvoedingsproblemen (omgaan met moeilijk gedrag van een kind)

Individuele problemen (angst, depressie, fobie, trauma)

Persoonlijkheidsproblemen (ADHD, Autisme, ADD)

Vergoeding door zorgverzekeraar
Bovengenoemde klachten bij volwassenen worden door de zorgverzekeraar uitsluitend vergoed indien zij vallen binnen een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5 . Psychische klachten zijn niet altijd voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. (bijvoorbeeld relatieproblemen, slaapproblemen of burn-out). Bij sommige verzekeringen is vergoeding hiervoor wel mogelijk via de aanvullende polis. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. 


Na de behandeling volgen we cliënten met behulp van het Terugvalpreventieplan:
https://www.mondium.nl/wp-content/uploads/2018/03/Terugval-preventie-plan-Mondium-1.pdf
 

Waardering door cliënten
Zie daarvoor de subknop ‘Cliënten Waardering’ en/of de Zorgkaart Nederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-mondium-beesd-3055289